desc

Welkómswaord

Leuk det geej ef kómp koekeloére op ózze site. Geej kint heej vanalles vinde euver ós tenièlvereiniging Silhouet, van de stökke die we gespeuld hebbe wiès informasie die geej nuuëdig heb um zelf lid te waere en ein verslaag van al ós aktiviteite in ós kulturele stad Venlo, wiès alle benuuëdigde informasie euver ós nièje produksie.

Vuuël plezeer en haopelik wiès waeres beej ein van ós veurstellinge!

VEURSTELLINGE GEANNULEERD

Met pién in òs hert hebbe weej ’t besloét mòtte neeme de veurstellinge van ‘Boérebònt & roeëje lämpkes’ te annulere. Ein enorme teleurstelling veur òs speulers, decorbouwers en meiwerkers, maar òngetwiéfeld ouk veur òg; òs gewaardeerde bezeukers.

Door de huidige umstandighede is ’t neet verantwaord de letste veurbereidinge veur de première door te laote gaon. En ouk veur de periode daornao is d’r helaas nòg vuuël ònzekerheid. Òs leeje en òs publiék zién belangriék veur òs en daorum wille weej gèn inkel risico neeme.

Idderein dae al on-line ein kaertje had gekòch krieg automatisch €11.00 per kaertje (vreejkaarte oétgezònderd) truukgestort. Minse die beej Koops eur kaertje gekòch hebbe meuge zich dao melde veur eur restitutie.

We haope òg volgend jaor waer als bezeuker of donateur te meuge begroéte. Tot dan, en bliéf gezònd!