desc

Welkómswaord

Beste bezeukers van Silhouet

In maart hebbe we met pién in ’t hert mòtte besloéte de veurstellinge van ‘Boérebònt & roeëje lämpkes’ te annulere, de raeje daoveur hove we neet oét te legge. Vol gooje mood zién we in de zomerperiode veurzichtig waer begòs met -veilig- rippetere in de haop det we in 2021 alsnog dit kwante stök op de planke kòste bringe um daomei òg eine köstelikke aovend te bezörge.

Helaas bleek alles anders. De umstandighede en dao aan gekoppelde maotraegele gaove òs gèn gelaegenheid ein gooje veurbereiding te treffe. Rippetere bleek döks ònmeugelik en de kwaliteit die geej van òs gewind ziét kinne weej zoeë neet waarborge. Ouk in 2021 zulle weej ‘Boérebònt & roeëje lämpkes’ neet op de planke kinne bringe.

Gòt geej dan gaar niks van òs huuëre? Nae, kinne weej volmòndig zegge! Wie ’t niéje jaor d’r oét geit zeen wet nog gènne mins, maar op ’t moment det ’t kin en meug gaon weej waer aan de slaag en halde weej òg op de huuëgte. Want weej wille òg gaer -op welke wiés dan ouk- waer eine aovend köstelik laote lache.